Senin, 09 Februari 2015

Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji

Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji
Terdiri dari 12 pasal. Berikut pasal 1-6.

Pasal 1
Barang siapa tiada memegang agama
Sekali-kali tiada boleh dibilang nama

Barang siapa mengenal yang empat
Maka yaitulah orang yang makrifat

Barang siapa mengenal Allah
Suruh dan tegaknya tiada ia menyalah

Barang siapa mengenal dunia
Tahulah ia barang yang terpedaya

Barang siapa mengenal akherat
Tahulah ia dunia mudharat

Pasal 2

Barang siap mengenal yang tersebut
Tahulah ia makna takut

Barang siapa meninggalkan sembahyang
Seperti rumah tiada bertiang

Barang siapa meninggalkan puasa
Tiadalah hartanya beroleh berkat

Barang siapa meninggalkan haji
Tiadalah ia menyempurnakan janji
Pasal 3

Apabila terpelihara mata
Sedikitlah cita-cita

Apabila terpelihara kuping
Kabar yang jahat tiadalah damping

Apabila terpelihara lidah
Niscaya dapat daripadanya faedah

Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan
Daripada segala berat dan ringan

Apabila perut terlalu penuh
Keluarlah fi’il yang tidak senonoh

Anggota tengah hendaklah ingat
Di situlah banyak orang yang hilang semangat

Hendaklah peliharakan kaki
Daripada berjalan membawa rugi

Pasal 4
Hati itu kerajaan di dalam tubuh
Jikalau zalim segala anggota tubuh pun rubuh

Apabila dengki sudah bertanah
Datanglah daripadanya beberapa anak panah

Mengumpat dan memuji hendaklah pikir
Di situlah banyak orang tergelincir

Pekerjaan marah jangan dibela
Nanti hilang akal di kepala

Jika sedikit pun berbuat bohong
Boleh diumpamakanmulutnya itu pekung

Tanda orang yang amat celaka
Aib dirinya tiada ia sangka

Bakhil jangan diberi singgah
Itulah perompak yang amat gagah

Barang siapa yang sudah besar
Janganlah kelakuannya membuat kasar

Barang siapa perkataan kotor
Mulutnya itu umpama ketur

Di mana tahu salah diri
Jika tidak orang lain yang berperi

Pekerjaan takbur jangan dirapih
Sebelum mati didapat juga sapih

Pasal 5

Jika hendak mengenal orang berbangsa
Lihat kepada budi bahasa

Jika hendak mengenal orang mulia
Lihatlah kepada kelakuan dia

Jika hendak mengenal orang mulia
Lihatlah kepada kelakuan dia

Jika hendakmengenal orang berilmu
Bertanya dan belajar tiadalah jemu

Jika hendak mengenal orang berakal
Di dalam dunia mengambil bekal

Jika hendak mengenal orang yang baik perangai
Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai

Pasal 6

Cahari olehmu akan sahabat
Yang boleh dijadikan obat

Cahari olehmu akan guru
Yang boleh tahukan tiap seteru

Cahari olehmu akan istri
Yang boleh menyerahkan diri

Cahari olehmu akan kawan
Pilih segala orang yang setiawan

Cahari olehmu akan abdi
Yang akan baik sedikit budi

Daftar Pustaka
Sugiarto, Eko. 2009. Mengenal Pantun dan Puisi Lama. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Widyatama.


0 komentar: